Kontaktinformation

Organisation
Ordförande:
Ronny Tengwall, 070-2610021

Sekreterare:
Gun Samuelsson, 070-6047778

Kassör:
Elisabet Artmark Arvidsson, 070-5521426

Hemsida

Länk till hemsida

Fiske/Silveråns FVO

Silveråns fiskevårdsområde erbjuder fiske längs 25 km strömmande vatten och fem sjöar, Börlingen, Gnöstasjön, Hålsjön, Rösjön och övre Åsjön. Man kan lätt hitta sin egen favoritplats. Antingen med flugspö eller spinnutrustning. Öringen finns främst i strömmarna och i sjöarna finns det gott om abborre och gädda. Silverån är ett av Emåns större biflöden och utgör gräns mellan Jönköpings och Kalmar län. Den aktuella sträckan utgörs av Silveråns övre delar norr om Mariannelund, från Boens östra utlopp mot kvarndammen, ner till Övre Åsjön vid Göreda Bro. Avrinningsområdet uppgår till 109 km2 och består till största delen av skogsmark. Fiskesträckans längd exkl. sjöar är 2,5 mil. Vattendraget domineras av strömmande, relativt grunda sträckor, vattnet är mycket klart. Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildmarksområde som är avsatt som riksintresse för naturvården.

Silverån startar vid Byasjöns utlopp (Ingatorps gamla kommun) och går norrut mot Boen (Ydre kommun) rinner därefter sakta sydöst ner mot Mariannelund och fortsätter därefter till Hultsfred och mynnar ut i Emån vid Rosenfors.