Kontaktinformation

Organisation
Ordförande:
Annette Jönnervik Holmblad, 0737565541

info@sodrafabriken.se

Kassör:
Magnus Berglund, 0381-21036
akm.berglund@gmail.com

Sekreterare:
Jenny Meyer, 0704-551213
meyerhornsved@gmail.com

Vice ordförande:
Jonatan Arvidsson,

Vice sekreterare:
Ulrika Bengtsson,

Styrelseledamot

 

Ingatorps Samhällsförening

Ingatorps Samhällsförening är navet i Ingatorps rika föreningsliv och verkar för såväl tätorten Ingatorp som för den omgivande landsbygden. Samhällsföreningen skall fungera som en länk mellan Ingatorpsbor och beslutsfattare i såväl stat, kommun som olika företag och företagare på orten.

Framför allt arrangerar Samhällsföreningen olika aktiviteter i syfte att skapa trivsel och gemenskap mellan Ingatorpsbor.

• Tipspromenader
• Valborgsmässofirande
• Metartävling
• Skötsel av badplatsen i Ingatorp
• Midsommarfirande
• Kräftfiske för barn och ungdomar
• Deltar i Ingatorps Julmarknad
• Julgran och Knuts-dans på torget
• Utse Årets Ingatorpare

Vi i styrelsen ser gärna att fler engagerar sig för Ingatorp, för dess utveckling och i våra olika arrangemang och aktiviteter. Kontakta gärna oss i styrelsen.

BG 498-2328

Medlemsavgiften är 50 kr/person el 100 kr/familj