Kontaktinformation

Organisation
Ordförande:
Rikard Samuelsson, 070 684 2659

Sekreterare:
Tommy Persson, 070 512 7058

Kassör:
Jimmy Brorsson, 070 580 8163

Ansvarig Nystugan:
Gun Nilsson, 076 818 3890

Ingatorps Sockens Hembygdsförening

Ingatorps sockens Hembygdsförening bildades 1928 och är Sveriges hembygdsförbunds lokala organ. Hembygdsrörelsen är partipolitiskt och religiöst obunden och öppen för alla, oavsett bakgrund. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö så att den blir en naturlig grund för ett gott liv.

I detta syfte arbetar vi för:
• Att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
• Att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas tillvara och görs tillgängliga för alla.
• Att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
• Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

Välkommen att besöka Hembygdsföreningens aktiviteter och utställningar! Vi brukar bland annat arrangera Nationaldagsfirandet i Ingatorp, anordna by- och torpvandringar och servera gröt under julmarknaden. Föreningen har inventerat bebyggelselämningar i socknen och märkt ut dem med skyltar. Det är förresten också vi som sköter flaggningen på torget i Ingatorp!

Hembygdsparken i Ingatorp är alltid öppen och husen och samlingarna är tillgängliga när föreningen har annonserade aktiviteter, men vill du se husen och samlingarna på andra tider, kan du vända dig till någon av kontaktpersonerna, som du ser till höger på sidan.

Smedjan i Ingatorp kan besökas efter att avtala tid med Tommy Persson tel. 070 5127058

Tillsammans med LRF och Centern ansvarar vi för Lantbruks- och motormuseet och Kyrkomuseet.

Lantbruks- och motormuseet visas efter överenskommelse, ring 0381-210 92 eller 070-677 20 98.

Kyrkomuseet, som ligger vid församlingshemmet i Ingatorp, brukar ha öppet lördagar och söndagar under semesterperioden. För information och visning kontakta guiden i kyrkan .

Välkommen som medlem, då får du vårt också vårt intressanta Hembygdsblad!

Medlemsavgiften, 50 kr person, betalas till bankgiro nr: 529-0366.