Kontaktinformation

Organisation
Ordförande:
Göran Råsbjer, 070-5618583
goran.rasbjer@gmail.com

Vice ordförande:

Lennart Larsson, 070 6868341

lennart.hogeberg@gmail.com  

Sekreterare:
Barbro Leijon, 070 542 69 78
barbro.leijon@gmail.com

Kassör:

Gunnel Lindström, 070 3003460
gunnel.lindstrom71@gmail.com

 

 

Hemsida

Länk till hemsida

SPF Seniorerna Ingatorp

SE HELA VÅRT PROGRAM HÄR..

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation för seniorer. Vi finns runtom i landet och har ca 270000 medlemmar fördelade på drygt 820 föreningar i 27 distrikt. Prioriterade frågar är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt till arbete.

Lokalföreningen SPF Seniorerna Ingatorp bildades 1983 och ha för närvarande 85-talet medlemmar uppdelade på 5 arbetsgrupper, vilka ansvarar för programmen vi månadsträffarna under vår och höst.

Förutom månadsmötena med intressanta föreläsningar, bildspel och musikunderhållning anordnar vi trivselkvällar med våffelbak, sillagille och räkfrossa samt julbord och grötfest.

Föreningen gör också dagsutflykter till intressanta besöksmål samt en längre resa, där resmålet ofta studerats i cirkelform under vintern.

Du som tycker att vår verksamhet verkar intressant tag kontakt med någon i styrelsen eller besök gärna någon av våra träffar. Vill du veta mera, besök vår hemsida