Kontaktinformation

Organisation
Pastorsexpeditionen:
Ingatorp, 0381-66 24 30
hasslebyingatorp.forsamlingar@svenskakyrkan.se

Församlingsherde:
Markus Klefbeck, 0381-66 24 34

Hemsida

Länk till hemsida

Svenska Kyrkan

Välkommen till Ingatorp – Bellö församling

Varje söndag firas i regel gudstjänst i någon av våra två kyrkor: Ingatorps kyrka eller Bellö kyrka. I församlingen finns fyra tätorter: Bruzaholm, Bellö, Hjältevad och Ingatorp. Vår målsättning är att fira gudstjänst eller ordna annan verksamhet så som t ex soppluncher i alla dessa orter åtminstone några gånger om året.

I vår församling vill vi prioritera barn- och ungdomsverksamheten för att nå fler barn och ungdomar med sina familjer. Vi tycker också det diakonala arbetet är viktigt bland äldre, asylsökande och andra behövande inte minst med hjälp av ideella krafter.

Vi vill att kyrkan ska synas och verka i hela samhället så invånarna känner sig välkomna och delaktiga i kyrkas gemenskap.

Hässleby-Ingatorp församlingsområde

Expedition:
Storgatan 18F
570 31 Ingatorp

Expeditionstider:
Expeditionen är i regel bemannad mån-fre kl 8-14. Förutom onsdagar kl 9-11 då det är stängt på grund av personalträff.