Kontaktinformation

Organisation
Ordförande:
Lars Olofsson Kjellberg , 070- 337 36 10

Vice ordförande:
Roger Ivarsson, 073 – 0412432

Kassör:
Sören Andersson, 070 3318750

Sekreterare:
Maria Lindell, 0736754589

Hemsida

Länk till hemsida

Valbackens Alpina Förening

År 2001 började diskussionen om att bilda en ideell förening för att försöka få igång den vilande skidbacken igen.

Året därpå bildades föreningen och har lyckats bra att främja den alpina skidsporten sedan dess. Mycket beror på det stora ideella engagemanget och till viss del vädret.

Eventuellt överskott återinvesteras i anläggningen. Snötillverkningssystemet har byggts ut, nytt pistmaskinsgarage finns och åkytan har blivit större. Dessutom har skidstugan förbättrats på många punkter.

Föreningen har c:a 240 medlemmar varav många arbetar aktivt under skidsäsongen.

Vårt motto är att alla ska känna sig välkomna i backen!